زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدس

مساعدت در احداث بنای جدید
زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدسInstagram

۷ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

پس از ارایه برآورد اولیه معماری و زمانبندی مراحل آغازین احداث و با توجه به آنها، برآورد مالی عملیات گودبرداری، اجرای سازه نگهبان و فونداسیون با حضور مهندس کرامتی در محل دفتر پروژه در مشهد مقدس به شرح زیر تهیه گردید.


هزینه گودبرداری به مساحت ۷۱۰ متر مربع و عمق ۲۰ متر: یکصد میلیون تومان.

هزینه سازه نگهبان برای محیطی بالغ بر ۱۰۴ متر و ارتفاع ۲۰ متر: پانصد میلیون تومان.

هزینه اجرای فونداسیون به مساحت ۷۱۰ متر مربع و ضخامت ۱.۵ متر: سیصد میلیون تومان.


با پیش بینی خوشبینانه در رابطه با افزایش قیمت ها در زمان احداث و هزینه های مرحله تجهیز کارگاه، مبلغ یک میلیارد تومان برای چهار مرحله نخست مورد نیاز است.


  • اطلاع رسانی

دامنه Zaeryaran.ir ثبت و به بلاگ متصل گردید. به زودی اهداف و سیاست های طرح زائریارن که احداث زائرسرا مربوط به یکی از بخش های فعالیت آن است منتشر خواهد شد.

  • اطلاع رسانی